Over ons

De Stichting Op Goede Gronden is opgericht op 14 december 2009 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 20165287. De doelstellingen zijn:

1. Het behoud van de traditionele, Zeeuwse landbouw met de oorspronkelijke werkmethodes, de inzet van het trekpaard als natuurlijke krachtbron en het gebruik van oude plantenrassen alsmede het behoud en in standhouding van de daarvoor benodigde werktuigen en vaardigheden, zaaizaden en pootgoed.


2. Het overbrengen van kennis en vaardigheden welke samenhangen met het gebruik van traditionele plantenrassen in de vorm van zaden en pootgoed en de inzet van traditionele werktuigen en trekpaarden voor landbouwkundige doeleinden.

3. Het intensief laten beleven van het agrarische platteland door bewoners en gasten door het in beeld brengen van cultuurhistorische waarden middels agrarische activiteiten in harmonie met het landschap.

  De Stichting Op Goede Gronden tracht met haar Zeeuwse Akkerparels de doelstelling van behoud van de traditionele landbouw in Zeeland te realiseren. Zo brengt de Stichting Op Goede Gronden met name in het toeristische seizoen fietsers, wandelaars en ruiters op een verrassende manier in aanraking met de historische en traditionele landbouw in Zeeland. Voornamelijk in de periode van april t/m oktober gedurende het werkseizoen op het land, kunnen zij genieten en kennis op doen van beelden, geuren en geluiden van oude tijden. Daarnaast wordt door het gebruik van traditionele werktuigen en de inzet van trekpaarden bij het duurzaam verbouwen van oude gewassen op kleinschalige percelen een bijdrage geleverd aan de bescherming van het cultuurlandschap. Een derde onderdeel van de projecten van de Stichting Op Goede Gronden en de Zeeuwse Akkerparels is het educatieve karakter. Op Goede Gronden wil in samenwerking met het basisonderwijs en het vmbo de jeugd op een speelse en praktische wijze kennis laten op doen van vroegere tijden en van de historische veranderingen van de landbouw in de afgelopen eeuw.

  Bestuur: 
  Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen: 

  A.J.P. (ArndJan) van Wijk - Voorzitter/Secretaris  
  S.B. (Sabine) Verburg - Penningmeester  


  Samenwerking

  De Stichting Op Goede Gronden streeft nauwe samenwerking na met de ZLTO, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Stichting Zeeuws Landschap, de VVV’ s in Zeeland, De Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland (OTMMZ ), Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland, toeristische ondernemers en vele andere organisaties en instellingen op het gebied van historische landbouw en landschapsbeleving.